Illustratie PraktijkhuisDe opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek zijn met ingang van het studiejaar 2012-2013 gestart met het aanbieden van multidisciplinaire activiteiten. Deze multidisciplinaire activiteiten vind je op de activiteitenkalender https://ggmactiviteitenkalender.nl/.

Elke gevolgde activiteit levert een aantal punten op. Met ingang van het studiejaar 2014-2015 worden deze geregistreerd via het digitale inschrijfsysteem. Al je oude bewijzen van deelname aan activiteiten van de Activiteitenkalender moet je wel bewaren als je ze nog niet hebt ingeleverd bij je opleiding! Deze reeds behaalde punten haal je af van de 30 punten die in "Mijn Activiteitenkalender" zijn aangegeven. Je oude bewijzen blijven dus geldig.

 

Puntentoekenning:

20 PUNTEN

 • Zelf organiseren van een activiteit
  Deze activiteit moet van te voren worden aangevraagd en er moet daarbij een duidelijk plan en doel worden overlegd. Voor welke studenten is de activiteit bedoeld, over welk onderwerp gaat het en welke spreker ga je hiervoor benaderen? De activiteit moet van A tot Z zelf worden georganiseerd en uitgevoerd en de activiteit moet voor de deelnemers ten minste twee lesuren omvatten.

15 punten (dag)

 • Congres / symposium hele dag

10 punten (dagdeel)

 • Congres / symposium middag- of avondprogramma
 • Deelname werkgroep Praktijkhuis (2 punten per bijeenkomst, alle 4 aanwezig of input geleverd via mail = 10 punten, beperkt aantal plaatsen beschikbaar)
 • Themamiddag

5 punten (1,5 – 2 uur)

 • Debatavond
 • Demo / masterclass
 • Innovatiecafe
 • Film
 • Theatervoorstelling
 • Bloggen

Voor studenten IPS geldt dan:

 • 1e studiejaar: 20 punten uit multidisciplinaire activiteiten waarvan maximaal 5 punten uit een film
 • 2e studiejaar: 10 punten uit multidisciplinaire activiteiten waarvan maximaal 5 punten uit een film

Voor studenten IVS geldt dan:

Studiejaar 2017-2018

 • eerste en tweedejaars studenten: Eind van het 2e leerjaar moeten deze studenten 15 kwaliteitspunten verzameld hebben
 • derdejaars studenten: Eind van het 3e leerjaar moeten deze studenten 15 kwaliteitspunten verzameld hebben
 • vierdejaars studenten: Eind van het 4e leerjaar moeten deze studenten 15 kwaliteitspunten verzameld hebben

Let op: per opleiding worden aanvullende eisen gesteld rondom het verzamelen van de kwaliteitspunten. Deze specifieke eisen vind je op de site van de betreffende opleiding.