Illustratie PraktijkhuisDe opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek zijn met ingang van het studiejaar 2012-2013 gestart met het aanbieden van multidisciplinaire activiteiten. Deze multidisciplinaire activiteiten vind je op de activiteitenkalender https://ggmactiviteitenkalender.nl/.

Elke gevolgde activiteit levert een aantal punten op. Hieronder vind je meer informatie. 

 

Puntentoekenning:

20 PUNTEN

 • Zelf organiseren van een activiteit
  Deze activiteit moet van te voren worden aangevraagd en er moet daarbij een duidelijk plan en doel worden overlegd. Voor welke studenten is de activiteit bedoeld, over welk onderwerp gaat het en welke spreker ga je hiervoor benaderen? De activiteit moet van A tot Z zelf worden georganiseerd en uitgevoerd en de activiteit moet voor de deelnemers ten minste twee lesuren omvatten.

15 punten (dag)

 • Congres / symposium hele dag

10 punten (dagdeel)

 • Congres / symposium middag- of avondprogramma
 • Deelname werkgroep Praktijkhuis (2 punten per bijeenkomst, alle 4 aanwezig of input geleverd via mail = 10 punten, beperkt aantal plaatsen beschikbaar)
 • Themamiddag

5 punten (1,5 – 2 uur)

 • Debatavond
 • Demo / masterclass
 • Innovatiecafe
 • Film
 • Theatervoorstelling
 • Bloggen

Voor studenten IPS geldt:

Ergotherapie

 • 1e studiejaar: Hoeven geen multidisciplinaire kwaliteitspunten in te leveren. Vanuit de opleiding wordt het echter wel aangeraden om aan activiteiten deel te nemen.
 • 2e studiejaar: 10 punten uit multidisciplinaire activiteiten waarvan maximaal 5 punten uit een film (maximaal 30 kwaliteitspunten waarvan maximaal 20 punten via de Activiteitenkalender)

Voeding en dietetiek

 • 1e studiejaar: In het eerste jaar neem je deel aan minimaal 2 activiteiten.
 • 2e studiejaar: Hoeven geen multidisciplinaire kwaliteitspunten in te leveren. Vanuit de opleiding wordt het echter wel aangeraden om aan activiteiten deel te nemen.

Fysiotherapie en Logopedie

 • 1e studiejaar: 20 punten uit multidisciplinaire activiteiten waarvan maximaal 5 punten uit een film
 • 2e studiejaar: 10 punten uit multidisciplinaire activiteiten waarvan maximaal 5 punten uit een film

Voor studenten IVS geldt:

Studiejaar 2019-2020

 • eerstejaars studenten: Hoeven geen kwaliteitspunten in te leveren. Het is echter wel aan te raden om vanaf het eerste leerjaar wat activiteiten in te plannen zodat je dit wat kunt spreiden.
 • tweedejaars studenten: Eind van het 2e leerjaar moeten deze studenten 15 kwaliteitspunten verzameld hebben. Het behaald hebben van de 15 kwaliteitspunten wordt geregistreerd met een Vink (V) in owe FiB 2.
 • derdejaars studenten: Eind van het 3e leerjaar moeten deze studenten 15 kwaliteitspunten verzameld hebben. Het behaald hebben van de 15 kwaliteitspunten wordt geregistreerd met een Vink (V) in owe FiB 3.
 • vierdejaars studenten: Eind van het 4e leerjaar moeten deze studenten 15 kwaliteitspunten verzameld hebben. Het behaald hebben van de 15 kwaliteitspunten wordt geregisteerd met een Vink (V) in owe FiB 4.

Let op: per opleiding kunnen aanvullende eisen worden gesteld rondom het verzamelen van de kwaliteitspunten. Deze specifieke eisen vraag je na bij je eigen opleiding.