Multi
Programma Datum Tijd Locatie
Symposium Mondzorg doe je samen 01 februari 2019 13:00 - 16:30 opleiding Mondzorgkunde, Philips van Leydenlaan 25, Nijmegen, 1e verdieping, lokaal 1.2 en 1.3

 

Voor deelname aan dit symposium moet je je zowel via de Activiteitenkalender aanmelden, als via het online aanmeldformulier. Dit kan t/m vrijdag 22 januari.

 

Tijdens het symposium 'Mondzorg Doe je samen' op 1 februari wordt de kennis en ervaringen van de gelijknamige HAN-minor gedeeld met medestudenten, (stage)begeleiders, betrokkenen en andere belangstellenden. Daarnaast komen een aantal gastsprekers ervaringen delen over mondzorgkunde.

Toekomstige werkzaamheden van de mondhygiënist

In de nabije toekomst gaan de werkzaamheden van de mondhygiënist ook buiten de praktijk plaatsvinden door onder andere het toenemend aantal ouderen, slechtere mondgezondheid in lagere sociale-economische klassen en stijgende zorgkosten.

Deze werkzaamheden moeten zich richten op het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger, waarbij mondzorg en mondgezondheid  vanuit het begrip ‘positieve gezondheid’ benaderd wordt.

Daarnaast worden zorgverleners geconfronteerd met complexere mondzorg- en gezondheid in multidisciplinaire zorgsettings, zoals verpleeg- en ziekenhuizen. 

Om complicaties in de mondgezondheid en algemene gezondheid van de patiënt te voorkomen, moet de mondzorg afgestemd worden met andere zorgverleners.
Zelfredzaamheid en de zorgwens van de cliënt is hierbij belangrijk, maar ook multidisciplinaire samenwerking en shared decision-making.

Om toekomstige zorgprofessionals goed voor te bereiden op deze ontwikkelingen, heeft de opleiding Mondzorgkunde de innovatieve minor Mondzorg doe je samen ontwikkeld. 

In deze minor leert de student om de mondzorg en mondgezondheid te benaderen vanuit positieve gezondheid en zelfredzaamheid van de burger, maar ook om de mondzorg in complexere multidisciplinaire zorgsettings vorm te geven.

 

Voor wie?

Studenten, docenten en medewerkers van de gezondheidsopleidingen van de HAN, onderzoekers van de lectoraten Neurorevalidatie, Eerstelijnszorg, Organisatie van Zorg van Dienstverlening en andere externe belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de toekomst van de mondzorgkunde.

 

 

Programma

 • 13.00 uur - Inloop
 • 13.30 uur - Welkomswoord en uitleg minor
 • 13.30 uur - Gastspreker (wordt nog bekendgemaakt)
 • 14.30 uur - Event en stagemarkt: kennis delen met studenten  
 • 15.15 uur - Pauze
 • 15.45 uur - Gastspreker (wordt nog bekendgemaakt)
 • 16.30 uur - Afsluiting 
 

Waar en wanneer?

 • Locatie: opleiding Mondzorgkunde, Philips van Leydenlaan 25 in Nijmegend, 1e verdieping, lokaal 1.2/1.3
 • Datum en tijdstip: vrijdag 1 februari 2019 van 13 tot 16.30 uur 
 

Kosten deelname en aanmelden

Deelname aan dit symposium is gratis. Aanmelden kan voor 22 januari 2019 via het online aanmeldformulier.

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 25
 • Kwaliteitspunten: 10
Mono
Verpleegkunde
Programma Datum Tijd Locatie
Medicalisation of our society Sick of health: when wellbeing turns into better then well. 06 februari 2019 14:30 - 16:00 Nijmegen, Kapittelweg 33 C152

The HBO-V is proud to offer a very inspiring lecture by Dr. Ignaas Devisch to all our students. Ignaas is professor in philosophy, medical philosophy and ethics at the university of Gent.

During a lecture of 1,5 hour Ignaas will keep a compelling and very bewildered lecture about the medicalisation of our society.

 

Health used to be the absence of disease. When we didn’t have complaints, we considered ourselves to be healthy. Today, this is turned upside down: we are (literally) running after a good health and hunting for proof. But while we hope that screenings, tests or predictions exclude all risks, the opposite is the case: the more we know of our health, the more insecure we become in the knowledge of the risks we are facing.

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 50
 • Kwaliteitspunten: 5
Multi
Programma Datum Tijd Locatie
Masterclass over Reuma 06 februari 2019 15:30 - 17:00 Nijmegen, Kapittelweg 33, A.502

Reuma is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat. In deze masterclass wordt ingegaan op enkele van de meest voorkomende aandoeningen en hoe deze behandeld kunnen worden.

Er wordt speciaal aandacht besteed aan de multidisciplinaire behandeling. Hoe je mét reuma een goed leven kunt leiden, dat is waar het in deze behandeling om draait. Met concrete voorbeelden zal de behandeling verduidelijkt worden.

De masterclass wordt gegeven door Toon van Helmond. Hij is verbonden aan het reumacentrum van de St Maartenskliniek te Nijmegen en aan Medinello, centrum voor revalidatie.

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 130
 • Kwaliteitspunten: 5
Multi
Programma Datum Tijd Locatie
Bloggen over Masterclass over Reuma 06 februari 2019 15:30 - 17:00 Nijmegen, Kapittelweg 33, A.502

Kijk voor de eisen aan een blog op: https://ggmactiviteitenkalender.nl/bloggen-over-activiteit

Let op: houd je aan deze eisen, anders wordt je blog niet goedgekeurd!

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 2
 • Kwaliteitspunten: 5
Multi
Programma Datum Tijd Locatie
Wereldkankerdag Benefietconcert 2019 06 februari 2019 18:45 - 22:30 Nijmegen, Kapittelweg 33, A.005

Wereldkankerdag Benefietconcert: 6 februari 2019

Na het enorme succes van vorig jaar biedt Het Campustheater van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen u ook dit jaar weer een hartverwarmend en gepassioneerd Benefietconcert aan in het kader van Wereldkankerdag.

Maarten Peters
Maarten is een begenadigd singer-songerwriter en hij schrijft voor topartiesten zoals Ruth Jacot en Liesbeth List. Hij treedt naast zijn reguliere concerten ook graag op voor maatschappelijke doelen. Hij zingt bijvoorbeeld al jaren op de Alpe d'Huzes. 

De Andersons
Het Zweeds-Nederlandse muzikale duo De Andersons, kenmerkt zich door muzikale voorstellingen met inhoud, humor en veel afwisseling. Ze maakten met Arjan Lubach de voorstelling "Stockholm sneeuwt" en werkten samen met veel bekende artiesten. Hun theaterprogramma "Hier dooft niets" is een hartstochtelijk en humoristisch concert, waarbij ze ten strijde trekken tegen de onverschilligheid en een liefdevolle oproep doen tot verwondering.

Piepschuim
Piepschuim speelt muziek en cabaret in willekeurige volgorde. Piepschuim is lichtvoetig, maar niet lichtzinnig. Met tomeloze energie brengen Cor Burger en Robbert Koekoek een dwarsdoorsnede van liedjes uit hun theaterporgramma "Grote Woorden" en eerdere programma's. 

Bart Stultiëns
Cabaratier en pianist Bart Stultiëns houdt zich verre van schreeuwen, schoppen en schelden, sarren en slaan. Weldadig mild dus, waarbij de vleugel de helft van het werk doet, maar ook de taal mag eraan geloven. En.. Bart kent zijn klassiekers: van Bach tot Brahms van Beethoven tot Bauer.

Dr. Sasja Mulder en Professor dr. Carla van Herpen
Laten u vanavond meekijken achter coulissen van hun vak. Ze vertellen waar zij zich, samen met hun collega's, graag inzetten om de genezing tot kanker dichterbij te brengen en de levenskwaliteit van patienten te verbeteren.

Toegang voor studenten is gratis. Aftekenen voor- en achteraf bij de balie voor A.005

 

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 50
 • Kwaliteitspunten: 10
Multi
Programma Datum Tijd Locatie
Innovationcamps Gent-Nijmegen 08 februari 2019 12:00 - 12:01 Nijmegen/Gent

Innovationcamps Gent-Nijmegen

Voor: Hoofdfase studenten (HAN) en BA2, BA3, pre-masterstudenten en (research) masterstudenten (RU)

Aantal: maximaal 15 studenten (RU en HAN)

Looptijd: medio maart - medio mei

Aantal bijeenkomsten: twee innovationcamps (17-18-19 maart in Nijmegen en 9-10-11 mei in Gent)

Studielast: naast de twee innovationcamps zijn er twee avondbijeenkomsten ter voorbereiding op ieder innovationcamp (datum nog te bepalen).

Taal: Nederlands

Studiekosten: geen (reis- en verblijfkosten worden vergoed)

Docenten: Judith Stoep (RU) en Thomas Blok (UGent)

Deadline voor aanmelden: 8 februari

Achtergrond

Steden worden steeds belangrijker. Niet alleen als plek om te wonen, werken en recreëren, maar ook als publiek orgaan. Onder andere door decentralisaties komen er meer taken op de schouders van de lokale overheden, en daarbij dient het beleid ook nog eens integraal en op de lange termijn uitgedacht te worden. Voor veel steden in Nederland, maar ook daarbuiten, is het ontwikkelen van een integrale toekomstvisie een grote opgave.

De gemeente Nijmegen en de stad Gent (België) hebben vergelijkbare problematiek op dit gebied en kunnen mogelijk veel van elkaar leren. De twee steden nodigen daarom Nijmeegse en Gentse studenten uit om met hen mee te denken. De gemeentes organiseren twee keer een driedaags innovation camp waarin de studenten onder begeleiding van docenten en met professionals uit het maatschappelijke veld gezamenlijk beleidsscenario’s uitwerken voor aandachtsgebieden in deze steden. Voor Nijmegen is dat de wijk Nieuw-West, in Gent zal de focus liggen op Nieuw-Gent.

Deelname aan dit honourslab biedt een mooie kans om je academische kennis in te zetten bij maatschappelijke vraagstukken, om met studenten met verschillende opleidingsachtergronden (Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Universiteit Gent) samen te werken, en kennis te maken met innovatieve manieren om tot (gemeentelijke) beleidsontwikkeling te komen.

Problematiek in Nijmegen Nieuw-West en Nieuw-Gent

Nijmegen Nieuw-West is een stadsdeel met een grote verscheidenheid, zowel in fysieke bebouwde omgeving als bevolkingssamenstelling. In dit stadsdeel zijn er relatief veel sociale huurwoningen; ook de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen ligt onder het Nijmeegse gemiddelde. Hierdoor wonen er gemiddeld meer mensen met een laag inkomen en migratieachtergrond in deze wijken. Echter, door de lagere huizenprijs is dit stadsdeel ook steeds meer in trek bij (hoogopgeleide) starters op de woningmarkt. Daarnaast is er ook een grote groep ouderen woonachtig in de wijk. Dit leidt tot een aantal urgente maatschappelijke opgaves op het gebied van onderwijs, werk en inkomen, eenzaamheid en veiligheid.

Nieuw-Gent is sociale woonwijk uit de jaren 1970 gebouwd en bestaat uit 10 hoogbouwblokken, 31 laagbouwcomplexen en 296 eengezinswoningen, samen goed voor zo’n 3600 bewoners. Tussen de appartementen en de huizen liggen parkeerzones, garages en grote stroken onbestemde groene ruimte. In 2020 start een groot stadsvernieuwingsproject waarbij de fysieke omgeving aangepakt zal worden. Tegelijkertijd wordt er ook een nieuwe ontmoetingsplek gecreëerd in het hart van de wijk en zal de buitenruimte echt publiek gemaakt worden door het meer in te richten voor sport, spel, ontmoeting en rust. Of met dit plan de sociale, economische en ruimtelijke beslotenheid van Nieuw Gent echt zal worden doorbroken, valt te betwijfelen. Daarnaast zullen thema’s zoals leefbaarheid en duurzaamheid moeten worden geïntegreerd in het toekomstplan voor de wijk.

Opdracht en eindproduct

De gemeente Nijmegen en de stad Gent willen een groep studenten uitdagen om gezamenlijk met wijkprofessionals en bewoners na te denken over een innovatieve, integrale aanpak van deze maatschappelijke thema’s zodat in deze stadsdelen op de lange termijn:

 • de sociale, economische en fysieke ontwikkelingen elkaar gaan versterken;
 • er meer gelijke kansen en mogelijkheden komen voor de verschillende bevolkingsgroepen;
 • waardoor er een aantrekkelijk woon- en werkklimaat ontstaat voor de bewoners.

Wij vragen de deelnemers om gedurende de looptijd van het project gezamenlijk een blog bij te houden over wat ze meemaken, leren en welke dilemma’s ze tegenkomen tijdens het traject. Daarnaast zal je op ieder innovation camp op de laatste dag een presentatie geven over de bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van het thema.

Aanmelden en selectie

Ben je geïnteresseerd in dit honourslab? Meld je dan uiterlijk 8 februari aan via onderstaande link:
https://www.ru.nl/honoursacademy/honourslab/vm/innovation-camps-gent-nijmegen/aanmeldformulier-honourslab-innovation-camps-gent/.Je aanmelding bestaat uit een portfolio met een CV en een korte motivatiebrief (ongeveer 300 woorden).

Omdat er een beperkt aantal plaatsen is voor dit honourslab kan het zo zijn dat er selectiegesprekken moeten plaatsvinden. Datum wordt later bekend gemaakt.

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 10
 • Kwaliteitspunten: Ntb
Multi
Ergotherapie
Fysiotherapie
Voeding & diëtetiek
Logopedie
Programma Datum Tijd Locatie
11 februari 2019 17:30 - 19:00 B106 en B107

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet? Een bult op je hoofd, dat kan je krijgen. Een gat in die muur? Misschien. Maar één blik binnenin…?

Het ABC is een onderdompeling in autisme waarbij je door middel van opdrachten ervaart hoe het is om autisme te hebben. Het is een kapstok waar je in je stage en werk steeds weer gebeurtenissen aan op kan hangen. “oh ja… dat herken ik van het ABC…”. Een informatieve workshop waarbij alle aspecten van autisme worden behandeld door het ook zelf te beleven. 

om 17:30 begint het evenement, aanmelden kan in de desbetreffende lokalen. 

 

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 40
 • Kwaliteitspunten: 5
Multi
Programma Datum Tijd Locatie
Masterclass: Je kunt (het) ook anders zien! 13 februari 2019 10:00 - 11:30 Nijmegen, Kapittelweg 33, A.004

Mijn naam is Ellen Zieleman en ik ben 56 jaar geleden slechtziend geboren. Sinds 20 februari 2018 ben ik blind.. In deze masterclass vertel ik jullie als ervaringsdeskundige hoe het is om met een visuele beperking te leven en over waar je, soms letterlijk, tegenaan loopt. Ook is er aandacht voor do’s en dont's in de omgang met mensen die minder goed kunnen zien.

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 110
 • Kwaliteitspunten: 5
Multi
Programma Datum Tijd Locatie
Bloggen over Masterclass Je kunt (het) ook anders zien! 13 februari 2019 10:00 - 11:30 Nijmegen, Kapittelweg 33, A.004

Kijk voor de eisen aan een blog op: https://ggmactiviteitenkalender.nl/bloggen-over-activiteit

Let op: houd je aan deze eisen, anders wordt je blog niet goedgekeurd

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 2
 • Kwaliteitspunten: 5
Mono
Ergotherapie
Programma Datum Tijd Locatie
Een ervaringstocht voor propdeusestudenten ergotherapie 13 februari 2019 10:00 - 12:00 Sint Jorisstraat 72, 6511 TD Nijmegen

Deze activiteit is alleen bestemd voor propedeusestudenten! 

Vanuit de opleiding biden we de propedeusestudenten een ervaringstocht aan. Deze wordt georganiseerd door het zelfregiecentrum Nijmegen. Zie http://www.zrc-nijmegen.nl/ voor meer informatie.

Tijdens deze ervaringstocht ga je onder begeleiding van mensen met een fysieke beperking (visus of mobiliteitsproblemen) zelf ervaren hoe het is om met een beperking je in de stad te bewegen.

Per moment waarop we dit aanbieden zijn er 25 plaatsen beschikbaar. Deze activiteit wordt bekostigd door de opleiding ergotherapie, dus we verwachten dat je mee doet aan de activiteit.

Je meldt je voor aanvang van de activiteit op het aangegeven adres van het zelfregiecentrum: Sint Jorisstraat 72 te Nijmegen. Hier kun je aangeven dat je komt voor de ervaringstocht.

Voor vragen: hill.jonker@han.nl

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 25
 • Kwaliteitspunten: 0