Programma Datum Tijd Locatie
Symposium Mondzorg doe je samen 01 februari 2019 13:00 - 16:30 opleiding Mondzorgkunde, Philips van Leydenlaan 25, Nijmegen, 1e verdieping, lokaal 1.2 en 1.3

 

Voor deelname aan dit symposium moet je je zowel via de Activiteitenkalender aanmelden, als via het online aanmeldformulier. Dit kan t/m 22 januari.

 

Tijdens het symposium 'Mondzorg Doe je samen' op 1 februari wordt de kennis en ervaringen van de gelijknamige HAN-minor gedeeld met medestudenten, (stage)begeleiders, betrokkenen en andere belangstellenden. Daarnaast komen een aantal gastsprekers ervaringen delen over mondzorgkunde.

Toekomstige werkzaamheden van de mondhygiënist

In de nabije toekomst gaan de werkzaamheden van de mondhygiënist ook buiten de praktijk plaatsvinden door onder andere het toenemend aantal ouderen, slechtere mondgezondheid in lagere sociale-economische klassen en stijgende zorgkosten.

Deze werkzaamheden moeten zich richten op het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger, waarbij mondzorg en mondgezondheid  vanuit het begrip ‘positieve gezondheid’ benaderd wordt.

Daarnaast worden zorgverleners geconfronteerd met complexere mondzorg- en gezondheid in multidisciplinaire zorgsettings, zoals verpleeg- en ziekenhuizen. 

Om complicaties in de mondgezondheid en algemene gezondheid van de patiënt te voorkomen, moet de mondzorg afgestemd worden met andere zorgverleners.
Zelfredzaamheid en de zorgwens van de cliënt is hierbij belangrijk, maar ook multidisciplinaire samenwerking en shared decision-making.

Om toekomstige zorgprofessionals goed voor te bereiden op deze ontwikkelingen, heeft de opleiding Mondzorgkunde de innovatieve minor Mondzorg doe je samen ontwikkeld. 

In deze minor leert de student om de mondzorg en mondgezondheid te benaderen vanuit positieve gezondheid en zelfredzaamheid van de burger, maar ook om de mondzorg in complexere multidisciplinaire zorgsettings vorm te geven.

 

Voor wie?

Studenten, docenten en medewerkers van de gezondheidsopleidingen van de HAN, onderzoekers van de lectoraten Neurorevalidatie, Eerstelijnszorg, Organisatie van Zorg van Dienstverlening en andere externe belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de toekomst van de mondzorgkunde.

 

 

Programma

 • 13.00 uur - Inloop
 • 13.30 uur - Welkomswoord en uitleg minor
 • 13.30 uur - Gastspreker (wordt nog bekendgemaakt)
 • 14.30 uur - Event en stagemarkt: kennis delen met studenten  
 • 15.15 uur - Pauze
 • 15.45 uur - Gastspreker (wordt nog bekendgemaakt)
 • 16.30 uur - Afsluiting 
 

Waar en wanneer?

 • Locatie: opleiding Mondzorgkunde, Philips van Leydenlaan 25 in Nijmegend, 1e verdieping, lokaal 1.2/1.3
 • Datum en tijdstip: vrijdag 1 februari 2019 van 13 tot 16.30 uur 
 

Kosten deelname en aanmelden

Deelname aan dit symposium is gratis. Aanmelden kan voor 22 januari 2019 via het online aanmeldformulier.

Kenmerken

 • Maximaal aantal deelnemers: 25
 • Kwaliteitspunten: 10