Programma Datum Tijd Locatie
Masterclass Omgaan met mensen met psychische kwetsbaarheid in de wijk 28 februari 2019 15:00 - 17:00 Nijmegen, Groenewoudseweg 1

Er zijn steeds meer mensen die psychisch kwetsbaar zijn die na behandeling in de GGZ terug in de wijk komen wonen. Organisaties zoals woningbouwcorporaties, wijkteams en welzijnsorganisaties zetten zich in om deze mensen te ondersteunen bij het hervinden van hun sociale maatschappelijke rollen. Tegelijkertijd zien we dat professionals het niet altijd gemakkelijk vinden, om te gaan met deze doelgroep die ook wel personen met verward gedrag worden genoemd. In deze masterclass geven we handvatten over hoe om te gaan met deze personen.

Deze masterclass is een eerste uit een reeks van vier masterclasses over verward gedrag. De eerste masterclass gaat over hoe om te gaan met personeen met verward gedrag. De tweede masterclass gaat over wat deze doelgroep nodig heeft om mee te doen in de samenleving. Masterclass drie gaat over interprofessionaal samenwerken tussen sociaal domein en GGZ: wie doet wat en hoe vind je elkaar. De laatste masterclass gaat over goede praktijken over samen in de wijk.

De eerste masterclass wordt verzorgd door Jeanne Derks, MSc. Zij is coördinator van de opleiding Sociaal Pyschiatrisch Verpleegkundige en medeauteur van het boek: “Psychische Kwetsbaarheid: belicht vanuit een sociaalpsychiatrisch perspectief.”

LET OP

Aanmelding is pas compleet na aanmelden via onderstaande link én via de Activiteitenkalender:

https://zorgalliantie.com/agenda/masterclass-verwarde-personen-1/

Kenmerken

  • Maximaal aantal deelnemers: 50
  • Kwaliteitspunten: 5