Programma Datum Tijd Locatie
Masterclass 'Alive and kicking' (toekomst van de ouderenzorg) 12 december 2018 14:30 - 16:00 Kapittelweg 33, lokaal B203

Gezien de in gang gezette bezuinigingen, zoals vernoemd in de term 'participatiemaatschappij', zijn aanzienlijk minder middelen beschikbaar om de ‘zorg’ voor ouderen in stand te houden zoals men dat gewend was. Vandaar de aandacht voor schrijnende situaties in verpleeghuizen, dramatiek in de familie en noodkreten van personeel.

Is het wel zo rampzalig? Gaat het echt mis? Hugo Borst en Carin Gaemers hebben een manifest 'Scherper op ouderenzorg' geschreven, waarin de problematiek wordt geschetst en alternatieven worden geboden. Ik ben een voorstander van een totale herinrichting van de ouderenzorg onder het mom van 'Van zorgen voor naar zorgen dat!' 

Jan Rotmans heeft een prachtig boek geschreven met als titel: 'In het oog van de orkaan'. De transitie staat centraal en de gevolgen van deze ontwikkeling hebben impact op de maatschappij en dus ook op onze ouderen. Hier ga ik op in tijdens het college en zal duidelijk aangeven wat de gevolgen zullen zijn voor de professional, de burger van de toekomst en de dienst- en hulporganisaties die zich op de markt van de oudere burger zullen storten. Ik ben zelf 66 en dus een oudere van de toekomst, een oudere geboren in de sixties. Ik wil jullie tijdens het college uitnodigen om mij te bevragen waar je benieuwd naar bent als je mij straks tegenkomt als ik 90 ben. 

Om jullie betrekken bij het college, is het verzoek om van tevoren de docu te bekijken, zie:http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/nederland-kantelt.html

 

Gastspreker: Jos van der Meulen, gepensioneerd HAN-docent

Kenmerken

  • Maximaal aantal deelnemers: 30
  • Kwaliteitspunten: 5